1. 0.1 Για το μάθημα: Συντελεστές μαθήματος - Περιγραφή μαθήματος - Πρόσθετη βιβλιογραφία - Βίντεο και βαθμολογούμενα τεστ - Σύστημα Βαθμολόγησης - Βεβαιώσεις Παρακολούθησης

    2. 0.2 Για τη λειτουργία του φόρουμ: Κανόνες ανάρτησης - Κανόνες συζήτησης - Κανόνες συνεργασίας

    3. 0.3 Για τους τρόπους αξιολόγησης: Πολλαπλή επιλογή - Εισαγωγή αριθμητικής απάντησης - Εισαγωγή μαθηματικών τύπων - Συγγραφή και αλληλοαξιολόγηση εργασιών

    4. 0.4 Ερωτηματολόγιο εισόδου