Παράλειψη σε κυρίως περιεχόμενο.

Εκθέσεις Προόδου

Mathesis 2015-2018 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
Ιούνιος 2018 – Συντάκτης: Στέφανος Τραχανάς.
2 Χρόνια Mathesis – Έκθεση προόδου
Σεπτέμβριος 2017 – Συντάκτης: Στέφανος Τραχανάς.
Μάρτιος 2017 – Έκθεση προόδου
Μάρτιος 2017 – Συντάκτης: Στέφανος Τραχανάς.
Έξι μήνες Mathesis – Έκθεση προόδου
Μάιος 2016 – Συντάκτης: Στέφανος Τραχανάς.