Παράλειψη σε κυρίως περιεχόμενο.

Οι διδάσκοντες

Όπως ήδη σημειώσαμε, στο Mathesis φροντίζουμε να μην ξεχνάμε —έχοντας πίσω μας και όλη την εμπειρία των ΠΕΚ— ότι «το μέσον δεν είναι το μήνυμα». Ότι καμιά τεχνολογία και καμιά «πλατφόρμα» δεν μπορεί να αποκρύψει την (πιθανή) απουσία εκπαιδευτικής ποιότητας στο περιεχόμενο του μαθήματος καθ’ εαυτό. Αντιθέτως, μπορεί να την κάνει να είναι ακόμα πιο έκδηλη.

Η αναζήτηση κατάλληλων «συγγραφέων» βιβλιομαθημάτων —δηλαδή αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών δασκάλων διατεθειμένων να αποδεχτούν την «πρόκληση» της δημιουργίας ενός ποιοτικού διαδικτυακού μαθήματος— αποτελούσε έτσι από την αρχή τη θεμελιώδη προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος. Είναι επομένως αυτονόητο ότι κριτήρια «ακαδημαϊκής εντοπιότητας» δεν έχουν θέση σε αυτή την αναζήτηση. Οι συνεργάτες - διδάσκοντες του Mathesis επιδιώκουμε να προέρχονται από όλα τα ΑΕΙ της χώρας και του εξωτερικού. Και να είναι οι κορυφαίοι στο πεδίο τους.

Υιοθετούμε δηλαδή και εδώ τις ίδιες αρχές που επέτρεψαν και στις «υπόλοιπες» ΠΕΚ να εξελιχθούν σε έναν εθνικό εκδοτικό οίκο για το επιστημονικό βιβλίο.