Παράλειψη σε κυρίως περιεχόμενο.

Οι «υποδομές»

Πέρα από τον αυτονόητο εξοπλισμό σε βιντεοκάμερες και ισχυρούς server για το OpenEdX —αμελητέου κόστους σε σχέση με εκείνο της δημιουργίας μαθημάτων— οι ΠΕΚ έχουν επίσης διαμορφώσει σε στοιχειωδώς επαρκή στούντιο δύο κατάλληλους χώρους τους, σε Ηράκλειο και Αθήνα, για τη βιντεοσκόπηση των μαθημάτων του Mathesis.

Σημειωτέον ότι το «γύρισμα» των διαδικτυακών μαθημάτων σε στούντιο είναι πλέον ο κανόνας έναντι των βιντεοσκοπήσεων τάξης. Με πρώτο βασικό λόγο ότι η βιντεοσκόπηση σε στούντιο επιτρέπει την προγραμματισμένη εκ των προτέρων «παραγραφοποίηση» των διαλέξεων σε «βιντεάκια» μικρής διάρκειας, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται, μετά, απλές ερωτήσεις πολλαπλής (και όχι μόνο) επιλογής. Και δημιουργείται έτσι η κατάλληλη μαθησιακή ακολουθία (Learning sequence) που κρατά ενεργό το φοιτητή και αυξάνει σημαντικά την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα του μαθήματος. Επιπλέον η βιντεοσκόπηση σε στούντιο μειώνει τον συνολικό χρόνο των βίντεο τουλάχιστον κατά 50% διότι τώρα ο δάσκαλος δεν αναλώνει χρόνο στην επανάληψη σημείων του μαθήματος που δεν έγιναν πλήρως κατανοητά από τους φοιτητές, αφού αυτοί έχουν πια τη δυνατότητα να «ξαναπαίξουν» το σχετικό κομμάτι ή, βέβαια, και να προσπεράσουν άλλα σημεία της διάλεξης που τα θεωρούν γνωστά ή προφανή. Στη διαδικτυακή μορφή της, η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να εξατομικευτεί αντί να είναι η ίδια για όλους όπως στη συμβατική τάξη. Έτσι, η επιλογή του Mathesis είναι σαφής ως προς αυτό. Το σύνολο των μαθημάτων μας θα είναι με βιντεοσκόπηση σε στούντιο, και θα παραμείνουν μόνο κάποιες "σημειακές" εξαιρέσεις που θα αντικατασταθούν εν καιρώ.

Στις «υποδομές» του Mathesis —γι’ αυτό και τα εισαγωγικά— περιλαμβάνουμε λοιπόν και κάτι περισσότερο από τον εξοπλισμό ή τους κατάλληλους χώρους. Περιλαμβάνουμε, πάνω απ’ όλα, μια επεξεργασμένη άποψη για τη φύση και την τεχνική των διαδικτυακών μαθημάτων και μια εξελισσόμενη εμπειρογνωμοσύνη των ανθρώπων μας για τον τρόπο που δημιουργούνται και προσφέρονται στο κοινό τους.