Παράλειψη σε κυρίως περιεχόμενο.

H πλατφόρμα

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των διαδικτυακών μαθημάτων είναι ότι η ποιότητά τους δεν είναι μόνο ζήτημα περιεχομένου και διδακτικής ικανότητας του δημιουργού τους. Εξαρτάται καίρια και από το τεχνολογικό επίπεδο της πλατφόρμας που τα διαχειρίζεται. Στην πραγματικότητα η πλατφόρμα καθ’ εαυτή —προϊόν και η ίδια μιας γόνιμης (και διαρκούς) αλληλεπίδρασης δημιουργών περιεχομένου και τεχνικών πληροφορικής— αποτελεί μια «εργαλειοθήκη» εκπαιδευτικών τεχνικών και εφαρμογών που είναι πέρα από τις δυνατότητες κάθε μεμονωμένου παρόχου διαδικτυακών μαθημάτων να τις αναπτύξει.

Έτσι, ήταν πολύ ευτυχές γεγονός για μας ότι η πλατφόρμα που χρησιμοποιεί το edX —ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχουν ιδρύσει το Harvard και το ΜΙΤ για τη δημιουργία και διαχείριση ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων— δόθηκε για ελεύθερη χρήση σε όποιον το επιθυμεί. Δηλαδή ως πλατφόρμα ανοικτού κώδικα —το OpenEdX— την οποία εξελληνίσαμε και στην εξελληνισμένη εκδοχή της —το OpenEdx/gr— έχουμε εγκαταστήσει τα μαθήματα του Mathesis. Ενώ παράλληλα εμβαθύνουμε στον προγραμματιστικό της πυρήνα —ένα επίπονο εγχείρημα από μόνο του— ώστε να είμαστε σε θέση όχι απλώς να αξιοποιήσουμε την υπάρχουσα εκπαιδευτική εργαλειοθήκη αλλά και να την εμπλουτίσουμε με τις δικές μας εφαρμογές.

Όμως μια πλατφόρμα με την τεχνολογία, τη λειτουργικότητα και την αισθητική τού OpenEdX θέτει από μόνη της υψηλές απαιτήσεις εκπαιδευτικής ποιότητας από τα μαθήματα που φιλοξενεί. Έτσι, η πρόκληση για το Mathesis είναι πλέον τούτη: Να εξασφαλίσει —επιλέγοντας τους κατάλληλους διδάσκοντες— ότι η ποιότητα των «βιβλιομαθημάτων» του δεν θα είναι κατώτερη του «περιβάλλοντος» που τα φιλοξενεί.